به گزارش فارس، احمد کاظمی مدیر نمایندگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در باکو پس از ورود به فردگاه باکو، اجازه ورود به این کشور پیدا نکرد و ماموران فرودگاه وی را به ایران بازگرداندند.

مدیر نمایندگی صدا و سیما در جمهوری آذربایجان که ساعت ۱۶ به همراه خانواده با هواپیمای ایران ایر به فرودگاه باکو رسید، ساعت ۱۸:۴۵ به ایران برگردانده شد.

هواپیمای ایران ایر به خاطر اینکه احمد کاظمی را به ایران برگرداند با دستور مسئولان فرودگاه ۴۵ دقیقه تاخیر از باکو به سمت تهران پرواز کرد.

ماموران آذربایجان به سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو اعلام کرده بودند تا زمانیکه آقای کاظمی تمایل به برگشت نداشته باشد، اجازه پرواز به هواپیمای ایران ایر را نخواهند داد.