به گزارش افکارنیوز،

دولت اسپانیا امروز پنجشنبه اعلام کرد که اگر «کارلوس پیگدمون» در دادگاه حاضر نشود برای وی حکم بازداشت صادر می شود.

روز گذشته وکیل بلژیکی رهبر برکنار شده کاتالونیا گفته بود که پیگدمون قصد ندارد برای پاسخگویی به اتهام شورشگری و سایر اتهامات در دادگاه حاضر شود.

پال بکارت گفت که کارلوس پیگدمون که از روز دوشنبه در بلژیک به سر می برد باید در عوض در همین کشور مورد پرسش قرار گیرد.

احضاریه دادگاه از او و ۱۳ عضو دیگر دولت برکنار شده کاتالونیا می خواهد پنجشنبه در برابر قاضی حاضر شود.

آنها از جمله با اتهام دامن زدن به آشوب و سوءاستفاده از منابع دولتی در ارتباط با همه پرسی استقلال کاتالونیا در ماه اکتبر روبرو هستند.

دادستانی اسپانیا گفته در صورت خودداری آنها از حضور در دادگاه ممکن است حکم جلب آنها را صادر کند.

اما بکارت گفت که موکل او منتظر خواهد شد تا ببیند واکنش آینده مقام های اسپانیایی چه خواهد بود خطر بازداشت او زیاد است.

او همچنین گفت که موکلش با دستور استرداد دولت اسپانیا خواهد جنگید. پیگدمون پیشتر گفته بود اگر محاکمه عادلانه او تضمین شود به اسپانیا بازخواهد گشت.

خواکیم فورن و دولورز باسا، وزرای سابق داخلی و کار کاتالونیا، که به همراه پیگدمون به بلژیک رفته بودند سه شنبه شب به بارسلون برگشتند.

احضاریه دادگاه پس از آن صادر شد که دادستان کل اسپانیا در روز دوشنبه گفت اعضای دولت کاتالونیا را از جمله به شورش متهم خواهد کرد. اتهام شورش می تواند ۳۰ سال زندان داشته باشد.

پیگدمون که با چند نفر از اعضای دولتش در بلژیک به سر می برد پیشتر گفت که برای پناهندگی به این کشور نرفته است.

او با سازمان دادن یک همه پرسی استقلال در اوایل ماه اکتبر در منطقه نیمه خودمختار کاتالونیا باعث بحران سیاسی در اسپانیا شد چون مادرید به شدت با این حرکت مخالف بود و دادگاه قانون اساسی اسپانیا هم آن را غیرقانونی خواند.

دولت مرکزی اسپانیا هم اکنون کنترل مستقیم کاتالونیا را به دست گرفته است.