به گزارش افکارنیوز،

رسانه‎های انگلیس گزارش دادند: ترز می، روز پنج شنبه "گاوین ویلیامسون" را به عنوان وزیر دفاع جدید انتخاب کرده است.

وزیر دفاع انگلیس روز چهارشنبه در پی اتهام مزاحمت های جنسی تحت از سمتش استعفا داد.

فالون اکنون با استعفا در این زمینه واکنش نشان داد.