به گزارش سایت اوباما، پایگاه خبری فدرال جک در گزارشی تصریح کرد: اداره امور کهنه سربازان آمریکا گزارش داده که ۷۳ هزار نفر در جریان جنگ خلیج فارس کشته شدهاند که این تعداد، از کشته شدگان جنگ ویتنام بیشتر است.

فدرال جک با اشاره به بازی دولت آمریکا با کشته شدگان جنگ عراق خاطرنشان کرد: در جنگ ویتنام اسامی افرادی که به هر دلیل(در طی یک حادثه یا عملیات نظامی) کشته می‌شدند در یک لیست ثبت می‌شد. در حال حاضر نام ۵۸۱۹۵ نفر در لیست کشته شدگان جنگ ویتنام در مرکزی در واشنگتن دی سی ثبت شده است.

اما در مورد عراق قضیه کمی متفاوت است. دولت بوش مرتکب تقلبی شد که آمار کشته شدگان را کمتر از حد واقعی نشان می‌دهد. مقامات دولت بوش تصمیم گرفتند آمار مرگ آن دسته از سربازانی را اعلام کنند که تنها در جریان عملیات نظامی و رویارویی با دشمن کشته می‌شدند. لذا این آمار، تعداد سربازانی که به هر نحو و در طی حادثه‌ای غیر از عملیات نظامی کشته شده بودند را در بر نمی‌گرفت.

این آمار همواره از رسانه‌ها و افکار عمومی مخفی می‌شد. اما در حال حاضر این اطلاعات موجود است و اداره امور کهنه سربازان آمارها را اینگونه ارائه می‌کند:

مجموع کشته شدگان نیروهای نظامی در جنگ خلیج فارس: ۷۳,۸۴۶ نفر

تعداد کل افرادی که به بیماری های ناشناخته دچار شده‌اند: ۱۴,۸۷۴ نفر

تعداد کل افرادی که دچار نوعی معلولیت شده‌اند: ۱,۶۲۰, ۹۰۶ نفر

درصد نیروهای عملیاتی درگیر در میادین: ۳۶ درصد

این گزارش می‌افزاید: در عراق بیش از ۱۸۲۰ تن زباله رادیو اکتیو منفجر شد. این در حالی است که در هیروشیما ۶۴ کیلوگرم اورانیوم استفاده شد بود.

هولوکاستی که آمریکا در عراق به راه انداخت ۱۴ هزار برابر بدتر از هیروشیما بود. زبالههای هستهای که آمریکا در خاورمیانه منفجر کرده است سالانه صدها نفر را به کام مرگ میکشاند. این درحالی است که هنوز نتوانستهایم سلاحهای کشتار جمعی عراق را پیدا کنیم!