به گزارش برنا به نقل از گاردین، گزارش اداره امور کهنه سربازان آمریکایی در خصوص آمار تجاوز به سربازان زن، از وضعیت وخیم ارتش آمریکا پرده برداشت.

از هر ۳ سرباز زن آمریکایی یک نفر در دوران خدمت در ارتش مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است و بیشتر این افراد اجازه شکایت در این خصوص را نداشته اند.

خطر مورد تجاوز قرار گرفتن سربازان زن آمریکایی حاضر در جنگ عراق بیش از کشته شدن در حوادثتروریستی در این کشور بود.

" کیت وبر " یکی از سربازان زن آمریکایی است که در زمان خدمت در ارتش آمریکا مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بود.

وی می گوید: خاطرات آن سالها همچنان مرا آزار می دهد و با وجود گذشت چندین سال از آن ماجرا نمی توانم بدون قرص آرامبخش بخوابم.

" مارسلا گازمن " یکی دیگر از سربازان زن آمریکایی حاضر در جنگ عراق تأکید می کند: با گذشت حدود ۸ سال تازه اکنون می توانم در خصوص این مسئله صحبت کنم. در آن زمان من بسیار جوان بودم و شکایت من نه تنها جدی گرفته نشد، بلکه وادار به سکوت شدم.

در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار سرباز زن در ارتش آمریکا خدمت می کنند.