به گزارش مهر، شبکه المنار در گزارشی اطلاعات جدیدی از فعالیت سازمان سیا در لبنان که مقر آن در ساختمان سفارت آمریکا در بیروت است منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: رئیس کنونی سیا در لبنان " دانیال پاتریک ماکویالی " متولد سال ۱۹۶۶است که کارمند سفارت آمریکا در لبنان است و جانشین " لویس کاهی " که ماموریتش در سال ۲۰۰۹ به پایان رسید شده است.

المنار بیان کرد: افراد " سی آی ای " سعی می کنند که از همه اقشار لبنانی از کارمندان دولتی، عوامل امنیتی، شخصیتهای دینی، کارمندان و شخصیتهای دانشگاهی استفاده کنند و شبکه های گسترده ای در همه بخشها در لبنان دارند.

اعضای اصلی سیا که مقر آنها در سفارت آمریکاست حدود ده افسر زن و مرد هستند که برای مدت سه سال به فعالیت و اداره شبکه های اطلاعاتی می پردازند و برخی دیگر برای مدت محدودی در لبنان به سر می برند.

از جمله کارمندان اصلی " روسندو سیدانو "، " چک لیزینبی " و " سارا گیتر " است برخی نیز از نامهای مستعار چون " نیک " و " جون " استفاده می کنند.

این شبکه می افزاید: ملاقات اولیه با مزدوران در سفارت آمریکا صورت می گیرد و پس از تخلیه اطلاعاتی جزئیات زندگی شخصی وی کشف می شود.

پس از آن برنامه مزدور تشریح می شود و این فرد هر دو هفته یا هر ماه ملاقاتی با افسران سیا خواهد داشت که این دیدارها در رستورانها و قهوه خانه هایی مانند مک دونالد، پیتزا هات و استاربکس صورت می گیرد.

در این گزارش آمده است: سیا به دنبال بدست آوردن اطلاعاتی از حزب الله و مقاومت شامل محل زندگی اعضا، شماره تلفن ها، مدارسی که فرزندان مسئولان حزب الله درآن درس می خوانند، مکانهای نگهداری سلاح، مبارزان، مسئولان و مکان اقامت آنها هستند.

المنار نوشت: سیا از جنگ سال ۲۰۰۶ به بعد همه فعالیت خود را برای رصد فعالیتهای مقاومت و کمک اطلاعاتی به اسرائیل متمرکز کرده است.

در گزارش آمده است: در جنگ سی و سه روزه اطلاعاتی از مقاومت به صهیونیستها داده شد وآنها اطلاعاتی از موسسات وابسته به حزب الله دارند.

المنار در این گزارش به شکست سازمان سیا در بسیاری از پرونده ها به نقل از اعضای سیا پرداخته و آورده است: آمریکایی به کشف جاسوسان خود به وسیله مقاومت لبنان اعتراف و مقاومت را عامل رسوایی و شناسایی بسیاری از مهره های سیا دانسته اند.