به گزارش مهر، به نقل از پایگاه الیوم السابع، "ادهم ابو سلمیه" سخنگوی کمیته عالی اورژانس و مراقبتهای ویژه غزه گفت : کودکان بزرگترین قربانیان حملات رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۱ بوده اند.

ابوسلمیه افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون، ۱۹ کودک شهید شده اند که کوچکترین آنها " ملک شعت " دو ساله و " اسلام قریقع " سه ساله بوده اند.

وی تصریح کرد: بسیاری از کودکان به طور مستقیم در معرض اصابت موشکها و خمپاره های اسرائیلی قرار گرفته اند که اجساد کوچکشان قطعه قطعه شده است.

ابوسلمیه بیان کرد: یک سوم مجروحان سال ۲۰۱۱ از کودکان بوده اند به طوری که جراحات خفیف، متوسط و خطرناک برداشته اند.

وی افزود: " یوسف بهجت الزعلان " که منزل آنها طی روزهای قبل هدف بمباران صهیونیستها قرار گرفت در بخش مراقبتهای ویژه به سر می برد و هفت کودک دیگر به همراه وی زخمی شدند.

ابوسلمیه تصریح کرد: اسرائیل به طور عمد غیرنظامیان به ویژه کودکان را هدف قرار می دهد و به معیارهای انسانی پایبند نیست و جامعه جهانی باید در این زمینه با قدرت از کودکان فلسطینی حمایت کند.

وی با اشاره به تبعات روانی شدید بمباران نیمه های شب بر کودکان افزود: جامعه جهانی باید برای توقف جنایات علیه کودکان در غزه و تضمین زندگی امن برای آنها فورا دخالت کند.

شایان ذکر است که در حملات اخیر صهیونیستها به غزه شماری از فلسطینی ها شهید و زخمی شدند.