به گزارش افکارنیوز،

در پایگاه اینترنتی مؤسسه کاتو آمده است: آمریکایی‌ها می‌گویند «ملاحظات سیاسی» باعث سرکوب مباحثی شده است که جامعه به آن نیاز دارد.

بر اساس یک نظرسنجی جدید، بیشتر آمریکایی‌ها می‌گویند از ابراز دیدگاه سیاسی خود هراس دارند.

نزدیک به سه چهارم (۷۱%) از مردم آمریکا معتقدند «ملاحظات سیاسی» مانع به وجود آمدن بحث‌هایی شده است که جامعه واقعا به آن نیازمند است. از سوی دیگر، کمی بیش از یک چهارم (۲۸%) اعتقاد دارند که «ملاحظات سیاسی» به مردم کمک کرده است تا از آزرده خاطر کردن دیگران اجتناب کنند.

پیامد‌های این مسئله، شخصی هستند؛ ۵۸% از آمریکایی‌ها معتقدند فضای سیاسی امروز مانع بروز عقاید سیاسی شان شده است.

اما دموکرات‌ها از این جهت منحصربه فرد هستند، زیرا ۵۳% احساس می‌کنند نیازی به خودسانسوری وجود ندارد. برعکس، اکثریت جمهوریخواهان (۷۳%) و مستقل‌ها (۵۸%) می‌گویند برخی از دیدگاه‌های سیاسی خود را بروز نمی‌دهند.

بیشتر آمریکایی‌ها (۵۹%) فکر می‌کنند که باید به مردم اجازه داده شود دیدگاه‌های مخالف خود را به صورت علنی بیان کنند، حتی دیدگاه‌هایی که باعث رنجش طرف مقابل می‌شود. چهل درصد تصور می‌کنند دولت باید مانع سخنرانی‌های نفرت آمیز شود. با وجود این، اکثریت قریب به اتفاق (۷۹%) می‌گویند سخنرانی نفرت آمیز علیه گروه‌های مذهبی و قومی «به لحاظ اخلاقی غیر قابل قبول» است. بنابراین، مردم ظاهراً میان «اجازه» دادن به سخنرانی‌های توهین آمیز و «تأیید» این سخنرانی‌ها تمایز قائل می‌شوند.

با وجود این، نظرسنجی نشان می‌دهد مردم آمریکا تمایل دارند طیف گسترده‌ای از سخنرانی‌ها و ابراز عقاید شخصی توهین آمیز باید سانسور شود یا فرد خاطی تنبیه شود یا اینکه مقرراتی برای آن وضع شود.

- ۵۱% از لیبرال‌های افراطی می‌گویند مجازات نازی‌ها به لحاظ اخلاقی غیرقابل قبول است.

-۵۳% از جمهوریخواهان معتقدند باید از افرادی که پرچم آمریکا را می‌سوزانند، سلب شهروندی شود.

- ۴۷% از جمهوریخواهان طرفدار منع ساخت مساجد جدید هستند.

- ۵۸% از دموکرات‌ها می‌گویند کارفرما‌ها باید کارمندان را به خاطر اظهارنظر‌های توهین آمیز در فیس بوک تنبیه کنند.

- ۶۵ درصد از جمهوریخواهان می‌گویند اگر بازیکنان «لیگ فوتبال ملی» (فوتبال آمریکایی) هنگام نواخته شدن سرود ملی از ایستادن خودداری کنند، باید اخراج شوند.

بیشتر قریب به اتفاق (۸۲%) از آمریکایی‌ها می‌گویند منع سخنرانی‌های نفرت آمیز دشوار است، زیرا مردم در مورد اینکه کدام سخنرانی نفرت آمیز و کدام توهین آمیز است، اتفاق نظر ندارند. در واقع، زمانی که مردم با اظهارات یا دیدگاه‌های خاصی روبرو می‌شوند نمی‌دانند کدام یک نفرت آمیز، کدام یک توهین آمیز یا کدام یک صرفاً یک دیدگاه سیاسی است.

- ۵۹% از لیبرال‌ها می‌گویند این حرف که دگرباشان جنسی دارای اختلال روانی هستند، یک اظهارنظر نفرت آمیز است؛ تنها ۱۷% از محافظه کاران با این دیدگاه موافق هستند.

- ۳۹% محافظه کاران معتقدند این حرف که پلیس‌ها نژادپرست هستند یک اظهارنظر نفرت آمیز است؛ تنها ۱۷% از لیبرال‌ها موافق این دیدگاه هستند.

- ۸۰% لیبرال‌ها معتقدند گفتن اینکه مهاجران غیرقانونی باید تبعید شوند یک اظهارنظر نفرت آمیز است؛ تنها ۱۷% از محافظه کاران با این دیدگاه موافق هستند.

- ۸۷% از لیبرال‌ها معتقدند گفتن اینکه زنان نباید در نقش‌های رزمی ظاهر شوند یک اظهارنظر نفرت آمیز یا توهین آمیز است؛ تنها ۴۷% از محافظه کاران با این دیدگاه موافق هستند.

آمریکایی‌های آفریقایی تبار و اسپانیایی زبان بیشتر از سفیدپوستان آمریکایی با گزاره‌های زیر موافقند:

- آزادی بیان بهتر می‌تواند از دیدگاه‌های اکثریت، و نه دیدگاه‌های اقلیت، محافظت کند (۵۹%، ۴۹%، ۳۴%).

- حمایت از حق یک فرد برای ابراز دیدگاه‌های نژادپرستانه به همان «بدی» داشتن دیدگاه‌های نژادپرستانه است (۶۵%، ۶۱%، ۳۴%).

- افرادی که به دیگران احترام نمی‌گذارند شایسته داشتن آزادی بیان نیستند (۵۹%، ۶۲%، ۳۶%).

- سخنرانی نفرت آمیز نوعی خشونت است (۷۵%، ۷۲%، ۴۶%).

- جامعه ما می‌تواند از اظهارنظر‌های نفرت آمیز جلوگیری و از آزادی بیان محافظت کند (۶۹%، ۷۱%، ۴۹%).

- مردم معمولاً هنگام ابراز دیدگاه‌های توهین آمیز، نیت بد دارند (۷۰%، ۷۵%، ۵۲%).

اما، آمریکایی‌های سیاه پوست، اسپانیایی زبان‌ها و سفیدپوستان معتقدند آزادی بیان تضمین کننده این است که حقیقت سرانجام بر همه چیز فائق می‌آید (۶۸%، ۷۰%، ۶۶%). اکثریت معتقدند جلوگیری از اظهارنظر‌های نفرت آمیز دشوار است، زیرا مردم نمی‌دانند چه اظهارنظری نفرت انگیز است و چه اظهارنظری نفرت انگیز نیست (۵۹%، ۷۷%، ۸۷%).

دوسوم (۶۶%) از آمریکایی‌ها معتقدند دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها به اندازه کافی به جوانان در مورد ارزش آزادی بیان آموزش نمی‌دهند. زمانی که از پاسخگویان سوال شد کدام مهمتر است، ۶۵% گفتند دانشکده‌ها باید «دانشجویان را در معرض همه انواع دیدگاه‌ها قرار دهند، حتی اگر این دیدگاه‌ها توهین آمیز یا علیه گروه‌های خاصی باشند.» حدود یک سوم (۳۴%) می‌گویند دانشکده‌ها باید مانع اظهارنظر‌های توهین آمیزی باشند که علیه گروه‌های خاص بیان می‌شود.

با وجود تمایل مردم آمریکا به تنوع دیدگاه ها، کمی بیش از نیمی (۵۳%) از آن‌ها معتقدند «دانشکده‌ها ملزم هستند دانشجویان را در برابر اظهارنظر‌ها و دیدگاه‌های توهین آمیزی که می‌تواند فضای یادگیری را دشوار سازند، محافظت کنند.» «۶۶%» از دموکرات‌ها با این دیدگاه موافق هستند، ولی ۵۷ درصد از جمهوریخواهان با آن مخالفند.

بیش از سه چهارم (۷۶%) از آمریکایی‌ها می‌گویند اعتراضات اخیر در دانشگاه‌ها و لغو سخنرانی‌های جنجالی بخشی از یک «الگوی گسترده تر» از نحوه برخورد دانشجویان دانشکده‌ها با دیدگاه‌های توهین آمیز است. حدود یک چهارم (۲۲%) فکر می‌کنند این اعتراضات و لغو سخنرانی‌ها صرفاً حوادث بدون الگو هستند.

اما، زمانی که در مورد سخنران‌ها از پاسخگویان سؤال شد، حدود نیمی از آمریکایی‌هایی که دارای تجربه دانشکده‌ای بودند، گفتند طیف گسترده‌ای از سخنران‌ها مجاز به سخنرانی در دانشکده هایشان نیستند.

- سخنرانی که می‌گوید همه سفیدپوستان، نژادپرست هستند (۵۱%).

- سخنرانی که می‌گوید نباید به مسلمانان اجازه آمدن به آمریکا داده شود (۵۰%).

- سخنرانی که می‌گوید دگرباشان جنسی دارای اختلال روانی هستند (۵۰%).

- سخنرانی که به طور علنی از پلیس انتقاد می‌کند و به آن بی احترامی می‌کند (۴۹%).

- سخنرانی که می‌گوید همه مسیحیان عقب افتاده اند و ذهنشان شستشو داده شده است (۴۹%).

- سخنرانی که می‌گوید متوسط «ضریب هوشی» سفیدپوستان و آسیایی‌ها بالاتر از آمریکایی‌های آفریقایی تبار و هیسپان هاست (۴۸%).

- سخنرانی که می‌گوید پلیس مجاز است آمریکایی‌های آفریقایی تبار را بیش از گروه‌های دیگر تحت تعقیب قرار دهد (۴۸%).

- سخنرانی که می‌گوید مهاجران غیرقانونی باید تبعید شوند (۴۱%).

- سخنرانی که می‌گوید مردان به طور متوسط، در ریاضیات بهتر از زنان هستند (۴۰%).