ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهور امریکا که رسانه ها با القابی چون "شاهزاده" و "بانوی اول" نفود او در قدرتمندترین مرد امریکا را نشان می دهند در هفته گذشته سفری دو روزه به ژاپن کرد که با حواشی ای همراه بود.

کد خبر: 680117