به گزارش افکارنیوز،

 «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیکهای جهان روز جمعه با صدور آموزه های سختگیرانه ای از سوی واتیکان علیه تسلیحات هسته ای گفت که کشورهای جهان حتی با هدف بازدارندگی نباید این گونه تسلیحات را جمع آوری و انبار نمایند.

این اظهارات پاپ که در آغاز کنفرانس خلع سلاح ایراد شد، در ظاهر نشاندهنده مواضع سرسختانه تر پاپ فرانسیس در مقایسه با اسلاف خود است که به رغم توصیه به عدم استفاده از اینگونه تسلیحات هسته ای، برخورداری از زرادخانه های هسته ای را صرفاً برای بازدارندگی در برابر کشورها به لحاظ اخلاقی قابل قبول دانسته و آن را گامی در جهت دستیابی به جهانی عاری از سلاح هسته ای می دانند.

پاپ فرانسیس در سخنرانی خود پیرامون «تأثیرات فاجعه بار انسانی و محیطی ناشی از بکارگیری هرگونه تسلیحات هسته ای» صحبت کرد.

وی در ادامه افزود: «چنانچه ما خطر وقوع یک انفجار غیرمترقبه [هسته ای] را به دلیل بروز هرگونه اِشکال در نظر بگیریم، تهدید به بکارگیری آنها و همچنین برخورداری از این گونه تسلیحات را به طور قاطعانه محکوم می کنیم».

همزمان با افزایش تنشها میان آمریکا و کره شمالی، پاپ فرانسیس به طور مکرر هشدار داده است که یک تعارض هسته ای بخش بزرگی از بشریت را ویران خواهد کرد و از  کشوری ثالث خواست تا برای حل این مناقشه میانجی گری کند.

رهبر کاتولیکهای جهان در سخنرانی خود بدون اشاره مستقیم به بحران کره شمالی، گفت که جهان امروز در «جوی آکنده از بی ثباتی و تعارض» و «ذهنیتی مملو از ترس» بسر می برد، اما «روابط بین الملل نمی تواند در اسارت نیروهای نظامی، تهدید و ارعاب دوجانبه و زرادخانه های تسلیحاتی باشد».

پاپ فرانسیس در ادامه افزود که قوانین بین المللی که علیه اشاعه تسلیحات هسته ای تدوین شده اند، از دستیابی سایر دولتها به این گونه تسلیحات ممانعت نکردند».