به گزارش افکارنیوز،

 «آوی گابای» رئیس حزب کار رژیم صهیونیستی از عربستان سعودی به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در خصوص بحران ایجاد شده میان عربستان و لبنان گفت: ما آلت دست عربستان سعودی نیستیم. بحران میان عربستان و لبنان ممکن است رو به وخامت نهد. 

این مسئول صهیونیست در ادامه گفت: در صورت وخامت بحران لبنان و عربستان، اسرائیل خود را در برابر جنگی می بیند که ارتباطی به آن ندارد.

وی در ادامه افزود: آنچه که در حال حاضر میان عربستان و لبنان اتفاق می افتد، بسیار نگران کننده است.