به گزارش افکارنیوز،

نبیه بری، رئیس مجلس لبنان گفت، استعفای سعد حریری، نخست‌وزیر این کشور، باید براساس یک اقدام قانونی و درچارچوب حاکمیت ملی لبنان صورت گیرد و این استعفا پذیرفته نخواهد شد مگر آنکه در اراضی لبنان اعلام شود.

شبکه تلویزیونی المنار همچنین به نقل از نبیه بری گزارش داد: محافظت از لبنان باعث حفظ اتحادیه عرب می شود و برای این اتحادیه، فرصتی ایجاد شده است تا گذشته خود را جبران کند.