به گزارش ايسنا در دوبي، در پي تداوم سقوط شاخص سهام در بورسهاي دوبي و ابوظبي طي هفته جاري، ميزان خسارتهاي وارده به سرمايه گذاران در بازارهاي مالي امارات رو به افزايش است.

در معاملات روز گذشته(دوشنبه) در بازار مالی دوبی بیش از۷۴ میلیون و۸۵۰ هزار سهم به ارزش۱۰۴ میلیون و۴۹۰ هزار درهم معامله شد که شاخص سهام در این بورس بیش از ۸.۷۸ واحد کاهش یافت و شاخص کل سهام در بازار مالی دوبی به ۱۳۸۸.۱۹ واحد رسید.

هم چنين بيش از ۳۷ ميليون و ۸۰۰ هزار سهم به ارزش ۵۷ ميليون و ۷۰۰ هزار درهم در بازار مالي ابوظبي داد و ستد شد که شاخص سهام در بورس ابوظبي بيش از ۰.۰۷ درصد کاهش يافته و شاخص کل سهام در اين بازار مالي به ۲۴۵۷ واحد رسيد.