به گزارش ايسنا، ديك چني، معاون جرج بوش، رييسجمهور پيشين آمريكا روز دوشنبه در گفتوگو با شبكه خبري سي.ان.ان گفت: واكنش مناسب در اين زمينه اين بود كه بلافاصله پس از به زمين نشستن اين هواپيما دنبال آن ميرفتند و نابودش ميكردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، چنی در ادامه اظهاراتش مدعی شد: می‌توان این کار را از هوا انجام داد. انجام این کار از طریق یک حمله هوایی سریع ممکن است و به این ترتیب آنها نمی‌توانستند از گرفتن آن هواپیما نفعی ببرند.

چنی که به تندروی در زمینه سیاست خارجی آمریکا معروف است و یکی از منتقدان اصلی رییس‌جمهور فعلی آمریکا محسوب می‌شود، علاوه بر آن مدعی شد که سه گزینه احتمالی را به باراک اوباما ارائه کردند و او هر سه را رد کرد.

معاون رییس‌جمهور پیشین آمریکا بدون اینکه به جزییات بیشتری اشاره کند گفت: به من گفتند که سه گزینه روی میز رییس‌جمهور بود، اما او همه آنها را رد کرد.

چنی افزود که همه این گزینه ها شامل فرستادن کسی برای برگرداندن این هواپیما و در صورت شکست این عملیات دشوار، نابود کردن آن بود.

وي گفت: اما اوباما هيچ يك از اين گزينهها را قبول نكرد. با احترام از آنها خواست كه هواپيما را برگردانند و آنها چنين كاري نميكنند.