به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)، سرکرده باند تروریستی منافقین همچنین دستور داده تا همه نفرات پادگان اشرف، توجیهات لازم برای درگیر شدن و خلع سلاح کردن نیروهای عراقی را دریافت کنند و از فرماندهان اشرف نیز خواسته خاکریزها و استحکامات اطراف قرارگاهها را به لحاظ کمی و کیفی تقویت کنند و سلاحها و تجهیزات لازم برای درگیر شدن با ارتش عراق را آماده سازند.

بر پایه این خبر تلاش سرکردگان منافقین این است تا در خفا و سکوت پادگان اشرف را به یک دژ و قلعه تماما جنگی تبدیل کنند و برای این کار تا کنون تعداد زیادی از انواع خاکریزها و موانع را در اطراف محل استقرار خود ایجاد کرده اند.

ساخت سلاحهای عجیب و غریب قرون وسطایی و سنگ اندازهای بزرگ و کوچک و نیزساخت منجنیق، فلاخن و تیرکمان در حجم زیاد نیز یکی از برنامه‌های منافقین برای روز پایانی حضور در عراق و آغاز درگیری با ارتش این کشور است، به گونه‌ای که در یک کلام، رجوی پادگان اشرف را برای جنگ با دولت عراق آماده کرده است.

هدف اول رجوی از این اقدامات، کشتهسازی در حد وسیع است تا به این وسیله به مظلوم نمایی گسترده و بینالمللی دست بزند، ضمن اینکه چنانچه دربهای پادگان اشرف به روی همه باز شود، اسرار بسیاری از جنایتهای رجوی بر ملا خواهد شد.