به گزارش باشگاه خبرنگاران، اين گروه كه از روز يكشنبه تا جمعه در كشور حضور دارند از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، نفت، نيرو و سازمان بازنشستگي كشور بازديد خواهند كرد.
شایان ذکر است این افراد در سفر یک هفته ای خود در جریان مسائل مربوط به امور کارمندی، نحوه پرداخت حقوق، عیدی و مزایای کارکنان، نوع استخدام، چگونگی جذب و بازنشستگی نیروی انسانی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرند.
همچنين آشنايي با كليه امور مربوط به دستگاه هاي دولتي در زمينه هاي منابع انساني و مديريتي از ديگر برنامه هاي اعضاي سازمان امور كاركنان جمهوري تركيه در ايران است.