به گزارش فارس، در ادامه گزارش ارتش اسرائیل مرکز تجاوز و رفتارهای رکیک و پس از اشاره به اجبار دختران سرباز به خودفروشی و تجاوز به سربازان پسر خواب و بیهوش شده توسط فرماندهان، به مراسمی اشاره میشود که نشان از عادی و همیشگی بودن رفتارهای شنیعی دارد که در پادگانها و در میان سربازان نیروی زمینی ارتش رژیم صهیونیستی رایج است.

مراسم بی‌شرمانه «زبور» برای سربازان جدیدالورود اسرائیلی
با فاش شدن انحراف چندین ساله افسر بلندپایه نیروی چترباز ارتش اسرائیل، انحرافهای شدید دیگری در ارتش اسرائیل رو شد و مانند بمب در میان محافل سیاسی و نظامی اسرائیل منفجر شد.
این بار فاش شد که یکی از واحدهای ارتش اسرائیل کشف کرد که سربازان اسرائیلی، رسمی عجیب در میان خود برقرار کرده‌اند و همیشه به آن عمل می‌کنند.

بنا بر این گزارش، این مراسم که در ارتش اسرائیل اقدامی همیشگی و فراگیر شده است، سربازهای قدیمی در رفتاری منحرفانه برای برگزاری مراسم خوش‌آمدگوی به سربازان جدیدالورود، لباسهای آنان را به طور کامل درمی‌آورند و آن اقدام منحرف و منکر را انجام می‌دهند و بدین گونه ورود آنان به ارتش اسرائیل را جشن می‌گیرند.
این اقدام معمولا پس از مراسمی برگزار می‌شود که سربازان در آن شرب‌ خمر می‌کنند سپس این اقدام حتی با وجود مخالفت و مقاومت سربازان جدیدالورود و تصمیم سربازان قدیمی انجام می‌شود.
این پدیده که در ارتش اسرائیل فراگیر شده است و چندین سال است که چنین مراسمی برگزار می‌شود به مراسم «زبور» معروف است.

تجاوز پزشک معتمد ارتش اسرائیل به سربازان دختر
ارتش اسرائیل که تاکنون رفتارهای بشدت انحرافی و ضداخلاقی افسران خود را دیده است، ‌ در بخش پزشکی ارتش نیز رسوایی‌های بزرگی شاهد بود.
رسوایی که رسانه‌های اسرائیلی اخیرا از آن پرده برداشتند، ‌ تجاوز پزشک معتمد ارتش به سربازن دختری بود که برای معاینات پزشکی مراجعه می‌کردند.
نشریه داخلی ارتش اسرائیل در خبری اعلام کرد که در بخش خدمات پزشکی ارتش اسرائیل یک پزشک با درجه سرهنگ صدها سرباز دختر جدید الورود را که برای انجام معاینات پزشکی مراجعه کرده بودند، ‌مورد تجاوز قرار داده است.
در این گزارش تصریح شده است که این پزشک قربانیان خود را پس از انتخاب، به صورت انفرادی معاینه و سپس با بیهودش کردن آنان دست به رفتار منحرف خود می‌زد و پس از مدتها فقط یک پرستار که چندین بار از وی هنگام ارتکاب به تجاوز از وی عکس گرفته بود، فاش کرد و سپس مستندات خود را تحویل مقامات ارشد خود داد.
پزشک معتمد ارتش اسرائیل بازداشت و به دادگاه ارجاع داده شد. دادگاه بر اساس شهادت شهود و اعترافات این سرهنگ سرانجام وی را فقط به ۳ سال حبس و انفصال از خدمت نظامی و تنزل درجه تا رده سرباز و جریمه مالی به قربانیان محکوم کرد.
این برای اولین بار است که در ارتش اسرائیل دادگاه حکم به پرداخت جریمه مالی برای هر قربانی به میزان ۱۱۰ هزار شِکِل (۳۰ هزار دلار) میکند.