ندای انقلاب نوشت: سایت بیبیسی در اطلاعیهای اعلام کرد که برای جمعآوری اطلاعات رسانهها برای دولت انگلیس رصدگر استخدام میکند و این افراد که به صورت مجازی برای این رسانه کار خواهند کرد، در برخی کشورهای نزدیک به ایران مصاحبه میشوند.

لازم به یادآوری است که همکاری با رسانه استکباری بی‌بی‌سی جرم محسوب می‌شود.

شبکههای اجتماعی اخیرا فضای مناسبی را برای استخدام جاسوس برای کشورهای انگلیس و آمریکا و نیز رژیم غاصب اسرائیل فراهم آورده است، هر چند بسیاری از جاسوسانی که به صورت غیرعلنی جذب سرویسهای اطلاعاتی میشوند ایرانی نبوده و از سایر کشورهای فارسی زبان هستند.