به گزارش فارس به نقل از سایت سقوط وال استریت، یکی از زنان عضو جنبش وال استریت که در تظاهرات علیه نظام سرمایه داری شرکت کرده بود، در میدان آزادی نیویورک مورد تجاوز قرار گرفت.
این خبر در روز ۱۹ اکتبر منتشر شد و اذهان عمومی دنیا را تکان داد. خبری که تنها مشتی از خروار رفتار دولت آمریکا در مقابل اعتراض معترضان است.
با وجود تدابیر شدید برای سانسور خبری در غرب در رابطه با جنبش ۹۹ درصدی، اخبار منتشر شده نشان می‌دهد که بیش از ۳ هزار نفر از معترضان وال‌استریتی تاکنون دستگیر شده‌اند.

اما این آمار و ارقام که روز به روز در حال افزایش است به نوعی بیانگر مسائل بسیار مهمی است که حاکی از موضوع خاصی در دل جامعه آمریکا و پیوند این مسئله با سیاسیون آمریکا دارد. مسئله‌ای که ریشه در عقده‌ای چند ساله، از حکم‌رانی سرمایه‌داری بر بطن جامعه آمریکا دارد.

در کنار توجه به ‌این‌ آمارها باید به این موضوع دقت کرد که موج خشونت و برخورد با معترضان در جامعه آمریکا در حالی صورت می پذیرد که این کشور خود را نماد و سمبل دموکراسی می‌داند و همیشه تلاش دارد تا در رسانه‌های امپریالیستی با همین ژست مخاطب را مجذوب خود کند. مخاطبی که هر روز با سیگنال‌های رسانه‌ای رو به رو است که درآنها آمریکا مهد دموکراسی وحقوق بشر معرفی می‌شود.

ایجاد سکوت خبری برای سرکوب بیشتر!

با توجه به انتخاب گزینشی اخبار وال استریت توسط رسانه‌های غربی، تصاویر منتشر شده از اتفاقات صورت گرفته در خیابان‌های وال استریت این حقیقت را بازگو می‌کند که معترضان به نظام سرمایه‌داری در کشور آمریکا با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبه‌رو می‌شوند.

در تمام صحنه‌هایی که در رسانه‌ها منتشر شده است برخورد پلیس با معترضان بدون ملاحظه و با استفاده از جدیدترین ابزارهای سرکوب بوده است. سرکوب مردم آمریکا توسط دولت این کشور درحالی صورت می‌گیرد که رسانه‌های خبری آمریکا مانند سی‌ان ان و یا حتی خود شبکه‌های برون مرزی همچون صدای آمریکا در مورد جنبش وال استریت یا سکوت کرده اند و یا در پوشش خبری خود از افراد معترض با عناوین اوباش و افرادی نابه هنجار یاد می‌کنند.

علاوه بر این، شبکه‌های خبری نام‌برده تلاش دارند تا با استفاده از تاکتیک رسانه ای «پازل خبری دلخواه» تصاویری را از جنبش وال استریت منتشر کنند که درآن خشونت پلیس کمتر به چشم آید. هر چند که موج خشونت آنقدر بالاست که در همین تصاویر گزینشی بازهم خشونت نیروهای امنیتی دولت آمریکا قابل مشاهده است.

به عنوان نمونه تنها تصویر مربوط به پاشیدن اسپری فلفل به صورت معترضان دستگیر شده کافی است تا هر مخاطبی را تحت تاثیر این رفتار غیر انسانی قرار دهد.

از سویی نکته دیگر و قابل توجه این است که ماهیت جنبش وال استریت یک جنبش اقتصادی می‌باشد و این موضوع باعثمحکومیت بیشتر این سرکوب شده است؛ چرا که به واقع ماهیت این جنبش از آغاز یک حرکت اقتصادی بوده که با نیازهای حیاتی جامعه و مردم پیوند دارد.

تابلویی با عنوان " پدرم کار می خواهد "

آنچنان که نوام چامسکی نظریه پرداز بزرگ آمریکایی درباره علل اعتراضات علیه وال استریت گفته است: اعتراض این افراد به سیاست‌های مالی مثل مالیات و قواعد اداره شرکت‌هاست که با ایجاد و تداوم یک دور باطل در امور، باعثبدتر شدن اوضاع شده است.

چامسکی می افزاید: فقر جدی مردم و از سوی دیگر رفاه و ثروت به صورت پدیده‌ای برای برخی از مردم باعثشده است تا این چرخه‌ باطل بیشتر و بیشتر ادامه یابد.

اولین نکته‌ای که از صحبت‌های چامسکی برمی‌آید موضوع حق حیاتی مردم معترض آمریکا است که باید از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی یعنی اشتغال ودرآمد برخوردار باشند. سرکوب این جریان نشان می‌دهد که دولت آمریکا با تمام ادعای خود درباره دموکراسی اصلا اهمیتی به این اولویت‌های انسانی نمی‌دهد و به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی توجه نمی‌کند.

شاید بتوان بهترین مصداق‌های این موضوع را در عکسی دید که از سوی برخی رسانه ها منتشر‌ شد؛ در این عکس دختری روی دوش پدر خود سوار شده و تابلویی را در دست دارد که روی آن این مطلب نوشته شده بود که " پدرم کار می خواهد ".

این تصویر، اغلب کارشناسان و افکار عمومی آگاه جهان را با این سوال مواجه کرد که چرا آمریکای مدعی حقوق بشر، به ابتدایی‌ترین حقوق وخواسته‌های ملت خود احترام نمی‌گذارد و آن را با مشت آهنین پاسخ میدهد؟

عده ای در پاسخ به این سوال اشاره دارند که لازمه پاسخ به این سوال اعتراف به شکست نظام سرمایه داری است. همچنین نکته دیگری که بسیار سوال برانگیز بوده این مسئله است که چرا علی‌رغم اعتراضات گسترده جنبش ۹۹درصدی هیچ کدام از مقامات و مسئولین نهادهای اقتصادی - سیاسی آمریکا حاضر به پاسخ گویی به مردم ورسانه ها نیستند وتنها راه پاسخ را، سرکوب وخشونت حداکثری می دانند و حتی آن را توجیه می کنند تا به نوعی افکار عمومی را به نفع خود تغییر دهند.

نمونه بارز این توجیه را می‌توان در رفتار و صحبت‌های عجیب شهردار اوکلند پس از کشته شدن اولین فرد این جنبش به عینه مشاهده کرد.
وی دراین راستا پس از کشته شدن اولین فرد به جای عذرخواهی و یا هر موضع منطقی دیگری گفت: این حادثه نشان می‌دهد که چادرهای معترضین هرچه زودتر باید جمع شود و این وضعیت اعتراض خاتمه یابد.

حرفهای عجیب مسئولان آمریکایی برای توجیه سرکوب!

حرف‌های شهردار اوکلند دراین باره آنقدر عجیب بود که نگاه بسیاری از کارشناسان حقوق بشر را به خود معطوف کرد؛ چرا که دراین مواقع انتظار می‌رود که این مقام حداقل عذرخواهی کند. اما این حرف‌ها نه بویی از عذر خواهی می داد و نه نشانه‌ای از اعتراف به حقوق مردم در خود داشت.

بسیاری بر این باورند که سخنان شهردار اوکلند نشان دهنده سیاست‌های کلی وتدابیر اتخاذ شده مقامات دولتی آمریکاست. یعنی آنها می‌خواهند به هر قیمتی به این اعتراضات پایان دهند حتی با کشتن چندین نفر!

از سوی دیگر این سرکوب علاوه بر نشانه های عینی وخشونت عریان خود به طور کلی ابعاد روانی فراوانی را به همراه داشته است. آن چنان که باعثایجاد موج ناامیدی و یاس اجتماعی در خود معترضینی شده که پی‌گیر حقوق اولیه خود هستند. در کنار این مسئله این موج‌های بسیار خشن که توسط دولت مدعی حقوق بشر اعمال شده، باعثتحت تاثیر قرار گرفتن بهداشت روانی بسیاری از مردم شده است به گونه ای که یک کهنه سرباز آمریکایی در تجمع جنبش اعتراضی وال استریت خودکشی کرد. معترضان جنبش اعتراضی وال استریت می‌گویند این فرد به علت ارائه خدمات بهداشت روانی ناکافی به کهنه سربازان، قربانی شده است.

این وضعیت پیش بینی می‌شود که با توجه به گسترده شدن این اعتراضات موج سرکوب‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و به تبع آن سرکوب خواسته‌های برحق شهروندان ۹۹درصدی جامعه آمریکا بیشتر خواهد شد.. همچنین به نظر می‌رسد که با ادامه این روند دولت‌های غربی ناگزیر به این شوند که هزینه‌های زیادی در همه ابعاد بپردازند؛ چرا که بدون تردید سرخوردگی، خشونت درونی و بازتاب آن در جامعه در بین خود شهروندان و حتی موج‌های عقده های سیاسی ضد دولتی از اولین تبعات این هجمه از خشونت است که در حال حاضر به صورت بی وقفه از سوی پلیس اعمال می شود.

البته از این مسئله هم نباید غافل شد که این خشونت و نوع برخورد تا حد قابل توجهی انتخابات آینده آمریکا و مشارکت مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

آخرین مطالب و خبرهای مربوط به جنبش وال استریت را در پایگاه خبری سقوط وال استریت به نشانی WWW.WSFALL.COM بخوانید.