به گزارش فارس، رویدادهای انقلاب دوم مردم مصر را که نسبت به ادامه حضور نظامیان بر مسند قدرت اعتراض داشته و این موضوع را نشاندهنده ادامه استبداد به شیوه دیگر میدانستند، ثبت کرده که بخش اول این گزارش از نظر خوانندگان میگذرد.

* صحنه‌های جالب توجه
* تخمه فروشی در خط مقدم میدان تحریر

میدان التحریر و مرکز مبارزه با یکی از مهمترین منافع آمریکا و سگ دست‌آموزش " اسرائیل " علاوه بر همه صحنه‌های درگیری و اعتراض مردمی، صحنه‌های جالب دیگری را از رفتارهای مردمی به نمایش می‌گذارد که بعضاً باعثخنده و انبساط‌خاطر می‌شود.
از جمله آن، چرخ‌هایی هستند که مواد غذایی داغ در خط مقدم می‌فروشند. به‌طور مثال تخمه‌فروشی که در چند متری خط مقدم درگیری با پلیس و در پشت سیم‌های خاردار و در جایی که همه سنگ به دست، مترصد حمله پلیس هستند، با چرخ چوبی دستی که دارد و بخاری که از آن به آسمان می‌رود و با گازهای اشک‌آور مخلوط می‌شود، با خونسردی کامل ایستاده است، علامت تعجبی در ذهن ایجاد می‌کند که چه کسی در خط اول درگیری تخمه داغ می‌خورد؟!!!
اما از طرفی این صحنه به نوعی عادی سازی شرایط و به تمسخر گرفتن هیبت نیروهایی امنیتی و فضای رعب آور میدان است که ارتش را بیشتر عصبانی می‌کند.

* مترسک مقامات ارتشی در دست انقلابیون

از دیگر صحنه‌ها، مترسک‌ها و کاریکاتورهای بامزه‌ای است که از طرف مردم ساخته و کشیده شده و ارتشی را که قصد ایجاد رعب و وحشت در دل مردم و خالی کردن صحنه از آنان را دارد، به سخره می‌گیرد و به مبارزان روحیه می‌دهد.

همچنین یکی از جوانان با رنگ کردن یک لاک پشت زنده و نوشتن اسم شورای نظامی به این نکته اشاره دارد که ارتش همچون لاک‌پشت در مسیر رسیدن ملت به خواسته‌هایشان عمل می‌کند.

* تمسخر تهدیدات قذافی

برخی با اشاره به نطق قذافی که گفته بود " زنگه زنگه، دار دار " یعنی " محله به محله و کوچه به کوچه " برای نابودی مخالفانم به‌دنبال آنان خواهم بود اما خود کوچه به کوچه و محله به محله فرار کرد، با شعری تمسخر‌آمیز ارتش و خصوصاً ژنرال طنطاوی را به قذافی تشبیه می‌کنند که ما هم " زنگه زنگه، دار دار " به‌دنبال آنها خواهیم بود.

*مجسمه شیر با یک چشم

همچنین مردم یک چشم شیر عظیم سنگی را که در ابتدای ورودی پل بر نیل و نزدیک میدان التحریر است، با کاغذ سفیدی پوشانده‌اند. شیر یک چشم نشانه همراهی مجسمه با جوانان زیادی است که این روزها یک چشم آنها هدف قرار گرفته و باندپیچی شده است.

پیرمردی نیز با سوراخ کردن پوکه گلوله‌ها و نارنجک‌های اشک آور همه را به نخ کرده و بر سر چوبی به نمایش گذاشته؛ یا جوان دیگری گونی بزرگی پر از پوکه‌های این گلوله‌ها را به نمایش می‌گذارد.

* مسابقه برای برپا کردن خیمه در میدان تحریر

مسابقه برپا کردن خیمه‌ها نیز اسباب انبساط‌خاطر است و مردم مسابقه‌ای را با نیروهای امنیتی در این زمینه دارند. ارتش به‌شدت از برپا شدن خیمه و پهن شدن بساط مردم در میدان متنفر است اما جوانان با دانستن این موضوع در این مسابقه با سرعتی باور نکردنی به محض اینکه پلیس به آنها حمله کرده و چادرها را برمی‌چیند و یا آنها را به آتش می‌کشد، بلافاصله چادرهای جدیدی برپا کرده و دوباره با پتو آنها را فرش می‌کنند و پایگاه تبلیغاتی یا خدماتی و…بر پا می‌کنند.
حتی برخی که خانوادگی به میدان آمده‌اند زنان و کودکان را در آنها جای می‌دهند و خود به خط مقدم که در همان نزدیکی است، به جنگ تانکها و ارتش می‌روند. آنها معتقدند که وقتی زن و فرزندمان در نزدیکی ما هستند با خیال راحت‌تری می‌جنگیم.

*ساخت دستشویی از سوی مهندسان انقلابی در میدان تحریر

نکته جالب دیگری که در انقلاب سال قبل بود، مهندسی بود که برای مردم سرویسهای بهداشتی در کنار میدان ساخته بود و مردم حتی ماشین لباسشویی به میدان آورده بودند و میگفتند، حتی برای شستن لباسهایمان نیز از میدان بیرون نمیرویم و آنقدر اینجا میمانیم تا پیروز شویم.