به گزارش پرس تی وی، خبرگزاري اسوشيتد پرس روز سهشنبه (۲۲ آذر، ۱۳ دسامبر) گزارش داد، شبکه تلويزيوني المنار حزب الله جمعه شب با پخش برنامهاي از تلاشهاي جاسوسي سازمان سيا و ارتباط آن با رژيم اسرائيل پرده برداشت.

بر پایه اطلاعاتی که منتشر شده است، دانیل پاتریک مک‌فلی مامور ارشد سازمان سیا در لبنان است که رهبری گروه را بر عهده داشت. مقامات پیشین سازمان سیا نیز ماموریت مک‌فلی را در بیروت تائید کرده‌اند.

همچنین، نام چند تن دیگر از ماموران اطلاعاتی امریکا در این گزارش آمده است.

بر پایه این گزارش، سازمان سیا یک تیم ۱۰ نفره از جمله یک زن را مامور کرده بود جاسوسانی لبنانی را برای گردآوری اطلاعات درباره مقامات حزب الله به خدمت بگیرند.

در این گزارش اشاره شده است: " افسران سازمان سیا در استخدام ماموران از میان اقشار گوناگون جامعه لبنان همچون کارمندان دولتی، نیروهای امنیتی و نظامی و چهره‌های مذهبی، کارمندان بانک و شخصیت‌های دانشگاهی فعال بودند. "

بر پایه این گزارش، اگر چه استخدام ماموران از درون ساختمان سفارت امریکا انجام می‌شود، اما ملاقات با آنان در رستوران‌های مک‌دونالد، پیتزا هات و استارباکس صورت می‌گرفت.

همچنین، گزارش فساد افسران سازمان را در استخدام ماموران لبنانی محکوم کرد.

در گزارش آمده است: " افسران سیا بخشی از پولی را که برای استخدام ماموران لبنانی در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شد برای خود نگه می‌دشتند و از ماموران می‌خواستند رسیدهایی را امضا کنند که مبالغ مندرج در آن بسیار بیشتر از پول دریافتی آنان بود. "

مقامات امريکايي ماه نوامبر اذعان کردند که يک گروه از خبرچينهاي سازمان سيا در لبنان از سوي حزب الله دستگير شدند که اين امر ضربهاي جدي به عمليات جاسوسي واشنگتن در لبنان وارد آورد.