به گزارش مهر، مهمانپرست در خصوص آخرین وضعیت امام موسی صدر نیز گفت: گروه های مختلفی برای پیگیری وضعیت ایشان از ایران و لبنان به لیبی سفر کرده اند و سفارت ما نیز به صورت جدی پیگیر موضوع است.

در سفر وزیر خارجه به لیبی نیز این موضوع جزو موضوعات با اولویت این مذاکرات بود و مسئولان دولت موقت لیبی تعهد دادند کمیته ویژه ای در این باره ایجاد کنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی عنوان کرد همه امکانات موجود برای دسترسی به آخرین اطلاعات به سرنوشت امام موسی صدر به کار بسته شده و امیدواریم هر چه سریعتر اطلاعات دقیق و قابل اعتمادی در این باره به دست بیاوریم تا به اطلاع مردم برسانیم.