به گزارش العالم از نيويورک، چين و روسيه براي حضور در اين نشست شرط کرده بودند که "ناوي بيلاي"، کميسر حقوق بشر سازمان ملل، درباره اوضاع انساني اراضي اشغالي فلسطين سخن بگويد.

ناوی بیلای درحالی هدف از این شرط را انحراف اذهان از وضعیت جاری سوریه عنوان کرد که روسیه با رد این ادعا طرف دیگر را متهم به آتش بیاری برای درگیرهای سوریه و کشاندن آن به سمت جنگ داخلی متهم کرد.