به گزارش ايسنا، پليس موفق شده است فرد مهاجم را دستگير كند. انگيزه فرد مهاجم هنوز مشخص نشده است.

بر اساس گزارش‌های خبری، ظاهرا علاوه بر فرد مهاجم یک تن دیگر در این حملات دست داشته که کشته شده است.

تصاویر تلویزیونی نشان دهنده فرار مردم از صحنه حمله است.

در حمله صورت گرفته فرد مهاجم با نارنجك و اسلحه به يك ايستگاه اتوبوس حمله كرد.