به گزارش واحد مرکزی خبر، عبدالکریم لعیبی گفت: در یکصد و شصتمین نشست اعضای اوپک در وین اتریش ریاست دوره ای این سازمان از اول ژانویه تا پایان سال ۲۰۱۲ به عراق واگذار می شود.


وی افزود: با دیگر اعضای اوپک درباره ریاست این سازمان در سال ۲۰۱۲ به بحثو بررسی می پردازیم.


لعیبی گفت: عراق به منظور احیای تولید نفت خام خود پس از سال ها رویارویی با جنگ و تحریم برای سال ها از نظام سهمیه بندی اوپک معاف بوده است و دولت عراق همچنین به دلیل تجاوز به خاک کویت در سال ۱۹۹۰ برای مدت ۱۳ سال تحت فشار تحریم های تجاری و اقتصادی جوامع جهانی بود.


لعیبی در پاسخ به این سوال که معاف بودن عراق از نظام سهمیه بندی ریاست سال آینده این کشور را تحت تاثیر قرار نمی دهد، گفت: ریاست عراق برای سال ۲۰۱۲ ارتباطی با معاف بودن این کشور از نظام سهیه بندی اوپک ندارد.


ریاست اوپک یک پست تشریفاتی است که از اول ژانویه تا پایان دسامبر هر سال میلادی بر اساس حروف الفبا به یکی از کشورهای عضو اوپک می رسد، ایران امسال ریاست این سازمان را بر عهده داشته است.


اعضای اوپک هم اکنون در وین اتریش برای بررسی سیاست های تولید گردهم آمده اند.