به گزارش العالم ، تظاهرکنندگان فلسطيني درباره تک روي رژيم اشغالگر درباره تصميم گيري در خصوص تعيين معيارهاي مرحله دوم مبادله اسيران و نقض توافقنامه مبادله اسرا هشدار دادند.

تحصن کنندگان همچنین در باره احتمال فریبکاری رژیم صهیونیستی و آزاد کردن اسیرانی که مدت محکومیت آنان به پایان رسیده است یا آزادی بازداشت شدگانی که اتهام آنان جنایی است، هشدار دادند.

بر اساس اطلاعات دريافتي از تل آويو اسيران فلسطيني که در مرحله دوم آزاد خواهند شد، اسيران داراي محکوميت هاي جنايي و يا کساني هستند که محکوميت آن ها به پايان رسيده است.