به گزارش العالم، "اسامه کحيل" گفت: هنگامي که دفترچه راهنماي کشورهاي شرکت کننده دراين کنفرانس را مطالعه مي کردم، دچارشوک وحیرت شدم چراکه درآن ، شهررام الله به عنوان پایتخت فلسطين معرفی شده بود.

وی افزود: از این رخوت و سستی احساس ناراحتی کردم و بسیار شوکه شدم از اینکه ترکیه دچار این اشتباه فاحش شده است.

کحیل این سئوال را مطرح می کند، آیا می توان باور کرد ترکیه کشورمسلمان که همواره ادعای حمایت از ملت فلسطین را دارد، پایتختی قدس برای فلسطین را نادیده بگیرد وآیا حکومت ترکیه و در راس آن رجب طیب اردوغان نخست وزیر اجازه وقوع چنین اشتباهی را داده است؟

رییس اتحادیه پیمانکاران فلسطینی خاطرنشان کرد: احساس غم وغصه بسیارکردم وبشدت خشمگین شدم از این رو در این کنفرانس حاضران را خطاب قرار دادم و ازطرف همه فلسطینی ها گفتم که ما بجز قدس پایتخت دیگری را برای فلسطین نمی پذیریم. قدس شریف در قلب هر فلسطینی جای دارد.

کنفرانس همکاري هاي صنعتي ترک ـ عرب روزهاي ۶و۷همین ماه در استانبول ترکیه برگزار شد.