به گزارش مهر، "گودرون کرامر" کارشناس علوم سیاسی در گفتگو با روزنامه اتریشی "دی پرسه" به بررسی تحولات جهان عرب پس از وقوع انقلابها پرداخته و اظهار داشت : در این کشورهای عربی جریانهایی وجود دارد که به یک جامعه آزاد منتهی می شود. همزمان در بین مردم یک گرایش اساسی و قدرتمند به اسلام حاکم است. می توان این طور گفت که مردم واقعا و به تمام معنی خود را مسلمان می دانند. این بدان مفهوم است که آنها اسلام را به عنوان یک برنامه سیاسی اجتماعی می دانند و درک می کنند.

وی افزود: اسلامگراها در اوایل سال به ندرت در گروههای اعتراضی دیده می شدند. اما حالا مورد توجه و اهمیت خاص قرار گرفته اند و در تحولات جهان عرب سهیم شده اند.

این کارشناس غربی در بخش دیگری از این گفتگو درباره حزب اسلامگرای النهضه و پیروزی آن در انتخابات تونس اظهار داشت: این حزب از سالهای هشتاد یک جنبش میانه رو در بین حرکتهای بزرگ اسلامی بوده است. آنها خشونت طلب نیستند و یک نظم سیاسی همراه با قواعد اسلامی را در نظر دارند و از یک نظم دموکراتیک پارلمانی در کشور تونس سخن می گویند.

وی همچنین تصریح کرد: اخوان المسلمین مصر هم در این کشور از حمایت و پشتیبانی بالایی برخوردار است. آنها به عنوان یک سازمان خیریه در این کشور مطرح هستند.

" گودرون کرامر " در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد در حال حاضر که در جوامع عربی، سیستمهای سیاسی، دموکراتیک می شود مناسبات حقیقی به شکل واضح تری خود را نشان می دهد. در این جوامع که اسلام در آنها نقش مهمی را ایفا کرده است مسلما این دین آشکارتر خود را نشان می دهد.

وی درباره آینده روابط کشورهای عربی انقلابی با رژیم صهیونیستی نیز اظهار داشت: روابط این کشورها با اسرائیل در هر صورت تغییر خواهد کرد. عموما مردم مصر نظر انتقادی به اسرائیل دارند. این مسئله حتی در بین لیبرالها، ناسیونالیستها و سکولارها هم دیده می شود. همه گروههای مصری به شدت از سیاستهای اسرائیل انتقاد می کنند و خواهان این مسئله هستند که دولت مصر سیاستهای سرسختانه ای را در برابر اسرائیل اتخاذ کند. مردم مصر حامی فلسطینیان هستند.

به گفته کرامر، با انقلاب مصر و قرار گرفتن این کشور در مسیر دموکراسی انتقادها در برابر اسرائیل شدیدتر شده و قوی تر از قبل با سیاست گره خورده است.

وی افزود: در تونس هم چنین جریانهایی وجود دارد، اما در این کشور به واسطه وضعیت جغرافیایی اش مناسبات با رژیم صهیونیستی کمتر مطرح است.