به گزارش مهر به نقل از رسانه های چاپ فلسطین اشغالی، دانشجویان ایتالیایی در دانشگاه ناپولی با سردادن شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی، خشم خود را از اشغالگران قدس نشان دادند.

روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت در این باره نوشت ایتالیایی ها در دانشگاه ناپولی علیه اسرائیل شعار سر دادند.

این روزنامه افزود: سالن کنفرانس دانشگاه ناپولی ایتالیا به هنگام سخنرانی واردیت لایسفر حاییم پروفسور اسرائیلی و لسیل گارف استادی از بخش زبان و ادبیات عبری دانشگاه حیفا با موجی از تحریمها و شعارهای تند از سوی دانشجویان و فعالان ضد اسرائیلی روبرو و به صحنه جنگ تبدیل شد.

یدیعوت آحارونوت نوشت این دکتر اسرائیلی این هفته با هدف ایراد سخنرانی با موضوع اخلاق در طب(پزشکی) اسلامی به ایتالیا آمده بود، اما با سیل تحریمها و حملات و شعارهای دانشجویان حاضر علیه اسرائیل روبرو شد.

این دانشجویان شعار می دادند: اسرائیل یک دولت نژاپرستی که تبعیض نژادی را در پیش گرفته است، اسرائیل قاتل کودکان است.

این روزنامه نوشت وضعیت تنها به امر محدود نشد، بلکه دانشجویان ضد اسرائیلی اقدام به توزیع بیانیه ها در سالن سخنرانی کردند و طی آن دانشگاه حیفا را به حمایت از نیروهای پلیس و ارتش اسرائیل متهم کردند.

یدیعوت آحارونوت نوشت سالن سخنرانی در دانشگاه ناپولی ایتالیا متشنج و دچار هرج و مرج تمام عیار شد و نیروهای امنیتی دانشگاه تلاش کردند فعالان و دانشجویان ضد اسرائیلی را به خروج متقاعد کنند.

در پی موج خشم دانشجویان و فعالان ضد اسرائیلی، مسئولان دانشگاه مجبور به لغو سخنرانی دیگری شدند که قرار بود یک استاد صهیونیست ارائه کند.

آهارون زئیف رئیس دانشگاه اسرائیلی حیفا با ابراز نگرانی از تشدید موج ضد صهیونیستی در جهان اذعان کرد این اعتراضات(در ایتالیا) بخشی از پدیده خطرناک مخالفت با نمایندگان اسرائیل در جهان است که رو به گسترش است و نباید در تعامل با آن سهل انگاری شود.