به گزارش العالم، هزاران نفر از مردم عراق امروز با تجمع در میدان التحریر با در دست گرفتن پلاکاردهایی خواستار اخراج منافقین از عراق شده و از دولت این کشور خواستند در برابر درخواست های جامعه بین الملل برای باقی ماندن این گروهک در عراق کوتاه نیاید.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی، تروریسم، منافقین و بعٍثی ها را محکوم کرده و درباره طرح های این گروهک تروریستی برای کشتن مردم عراق و ایجاد اختلافات داخلی در این کشور هشدار دادند.

تظاهرات کنندگان با صدور بیانیه ای از دولت عراق خواستند در مساله اخراج منافقین، مانع از مداخله اتحادیه اروپا شود و جنایتکاراتی که دست آنها به خون مردم عراق آغشته است را محاکمه نماید.

آنها خواستار تخلیه اردوگاه اشرف و بازگرداندن زمین آن به صاحبان قانونی آن شده و از دولت عراق خواستند زندانیان ناشناس این اردوگاه را آزاد کنند.

"نوری المالکی"، نخست وزیر عراق پنجشنبه تاکید کرده بود که در تصمیم اخراج گروهک منافقین از عراق تجدید نظر نخواهد کرد و این گروه را جنایتکار توصیف کرد.