به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری الراصد، تظاهرات مردم القطیف در اعتراض به تداوم بازداشت مخالفان و سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز همچنان داد. بر این اساس مردم این منطقه در شرق عربستان روز گذشته به خیابانها آمده و خواستار آزادی زندانیانی که به اتهامات سیاسی تحت بازداشت قرار دارند، شدند.

در این تظاهرات مردم همچنین خواستار کناره گیری " محمد بن فهد " امیر منطقه شرقیه شدند و وی را مسئول سرکوب شدید اعتراضات این منطقه که اخیرا به شهادت چهار جوان سعودی منجر شد دانستند. خاطرنشان می شود این شاهزاده سعودی در ۲۵ سال گذشته امیر منطقه شیعه نشین شرقیه بوده است.

به گزارش العالم اعتراضات شب گذشته در منطقه القدیح(شرق عربستان) به خشونت گرایید که طی آن نیروهای مزدور وابسته به آل سعود به تظاهرات مسالمت آمیز مردم یورش آوردند. این حمله باعثزخمی شدن تعدادی از تظاهرات کنندگان شد.

معترضین در شعارهایی با اعلام پایبندی به تداوم راه شهدا بر لزوم آزادی زندانیان، قصاص و محاکمه جنایتکاران و کناره گیری امیر منطقه شرقیه تاکید ورزیدند. العالم همچنین از تظاهرات امروز(جمعه) زنان سعودی در منطقه الشویکه خبر داد که در نظر دارند طی آن علیه سیاستهای رژیم سعودی اعتراض کنند.

از سوی دیگر، بیانیه اصلاحات طلبانه ۶۰ متفکر سعودی که در آن خواستار آزادی زندانیان سیاسی در شهر جده شده بودند، همچنان داغ و جنجالی دنبال می شود.

در آخرین تحولات این مسئله " محمد سعید الطیب " نویسنده سعودی با اشاره به حمله برخی از اصحاب رسانه به امضا کنندگان این بیانیه تاکید کرد: ما منتظر نمی مانیم که " جوخه رسانه ای "(وابسته به آل سعود) به ما درس اخلاق دهد.

" ملک عبدالله " پادشاه بیمارعربستان اخیرا دست به تغییراتی جزئی در دولت سعودی زد که از نگاه منتقدان با توجه به جابجایی تنها سه وزیر رضایت مخالفان را جلب نخواهد کرد. جریانهای مخالف در عربستان سعودی خواستار توجه جدی به صدای مخالفان و انجام اصلاحات دموکراتیک در این کشور هستند.

این در حالی است در جریان تظاهرات اخیر در شرق عربستان برای نخستین بار از آغاز اعتراضات چهار جوان سعودی به نامهای "آل قریرص" ۲۶ ساله از شهرک العوامیه، "منیب آل عدنان" ۲۰ ساله از شهرک الشویکه، "ناصر المحیشی" ۱۹ ساله و "علی الفلفل" ۲۴ ساله به دست نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند. منطقه شرقیه از مناطق نفت خیز عربستان است که شیعیان سعودی در آن حضور جدی دارند. شیعیان در مجموع ۱۰ درصد از جمعیت ۲۶ میلیونی عربستان را شامل می شوند که در آغاز اعتراضات تظاهرات هایی در حمایت از مردم بحرین انجام دادند.