به گزارش مشرق، باور اين مسئله كه يك نفر به تنهايي بتواند سرنوشت كل يك روستا را تغيير دهد سخت است. هوانگ يانگ فو يك پير مرد تايواني است كه يك روستاي تقريبا متروكه را با هنر خود به يك جاذبه توريستي مهم در تايوان تبديل كرده است.


او تمام خانه ها و خیابان های این روستا را که در نزدیکی شهر تایچانگ است با سلیقه بسیار و رنگهای شاد رنگ آمیزی کرده است.
عکسهای مخابره شده تعدادی از دانشجویان از این روستای رنگین و پخش شدن آن در اینترنت باعثمعروف شدن این روستای کوچک شده و امروزه شاهد هجوم توریست ها از سراسر کشور و دنیا برای دیدن هنر این پیر مرد ۸۵ ساله شد. البته او هیچ گاه چنین استقبالی از هنرش را پیش بینی نمی کرد.