به گزارش فارس، دقایقی پیش صدای انفجار و سپس تیراندازی متقابل در ناحیه انتظامی پنج کابل موسوم به "خوشحال مینه" شنیده شد.

منابع محلی گفتند که پس از اینکه یک عامل انتحاری خود را در ساختمان حوزه پنج پلیس منفجر کرد، تیراندازی متقابل بین نیروهای پلیس و افراد مسلح آغاز شده است. صدای انفجار انفجار و شلیک گلوله هنوز نیز از این ناحیه شنیده می شود.