به گزارش مهر، علی الدباغ در گفتگو با پایگاه خبری السومریه گفت : نیروهای عراقی آموزش دیده اند و به سطحی از آمادگی رسیده اند که می توان به آنها تکیه کرد و امید بست.

سخنگوی رسمی دولت عراق اعلام کرد موضوع آموزش دهندگان طبق نیاز نیروهای عراقی و قراردادهای تسلیحاتی مشخص خواهد شد.

دباغ همچنین گفت مسئله ایالتها و تشکیل آن، شکل انفعالی به خود گرفته است و برخاسته از تمایلات شهروندان نیست.

سخنگوی دولت نوری المالکی تصریح کرد: نیروهای عراق اثبات کرده اند که با وجود نیاز به آموزش و تجهیزات بیشتر که البته دولت عراق در این زمینه فعالیت می کند، به سطح مسئولیت پذیری رسیده اند.

دباغ خاطر نشان کرد: به گواه همگان، نیروهای ما به سطح قابل اطمینان رسیده اند، نیروهای عراقی توانسته اند گروههای تروریستی را تار و مار کنند، اما همچنان علاوه بر گروههای تروریستی و گروههایی که به خشونت و جنایت با هدف سلطه بر عراق دست می زنند، خطر وجود دارد.

دباغ درباره عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق نیز اظهار داشت: عقب نشینی نظامیان آمریکایی در حافظه تاریخ عراق ثبت خواهد شد، چرا که عراق با وجود مشکلات فراوان، توانست نیروهای بیگانه را بیرون براند و به طرح امنیتی که چالشی برای عراق و دولت آن است، پایبند باشد.

سخنگوی دولت عراق افزود: عراق پرونده های امنیتی را یکی پس از دیگری از سال ۲۰۰۸ تحویل گرفت و از دو سال پیش، نظامیان آمریکایی در داخل پادگانها بودند.

وی گفت: موضوع آموزش دهندگان(منظور آمریکایی ها) بر اساس نیاز نیروهای عراقی خواهد بود و این مسئله فنی را قراردادهای تسلیحاتی که عراق با آمریکا یا کشورهای دیگر منعقد خواهد کرد، برآورد می کند.

دباغ در خصوص مسئله مصونیت نظامیان آمریکایی که واشنگتن سخت به دنبال آن است و عراقی ها هم به شدت با آن مخالف هستند، اظهار داشت: مصونیت، از نظر ما پایان یافته است و طرف آمریکایی هم این مسئله(مخالفت عراقی ها با مصونیت) را درک می کند.

سخنگوی دولت عراق در پایان خاطر نشان کرد دولت عراق به قانون اساسی پایبند خواهد بود.

خاطر نشان می شود توافقنامه امنیتی که میان بغداد و واشنگتن در پایان نوامبر ۲۰۰۸ امضا شده بود بر ضرورت عقب نشینی تمام نظامیان آمریکایی از خاک عراق حداکثر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ تاکید کرده است.طبق توافق رهبران سیاسی عراق پس از پایان این مهلت تنها نیروهای آمریکایی مسئول آموزش به سربازان عراقی می توانند بدون مصونیت قضایی در این کشور حضور داشته باشند موضوعی که آمریکا به شدت با آن مخالف است و تلاش می کند برای نظامیان خود مصونیت قضایی بگیرد.