به گزارش ايسنا،ماريو مونتي، نخستوزير ايتاليا در ديدار با مصطفي عبدالجليل، رييس شوراي انتقالي ملي ليبي گفت كه دولت ايتاليا داراييهاي ليبي بالغ بر ۶۰۰ ميليون يورو را آزاد كرده است.

به گزارش خبرگزاری آلمان، ‌ مونتی در دیدار خود با عبدالجلیل افزود: ایتالیا آماده اعطای کمک‌های فوری برای زیرساخت‌ها، بخش امنیت و پروژه‌های انرژی لیبی است.

در این دیدار دو طرف قرارداد مربوط به دوستی و همکاری خود را تمدید کردند.

ايتاليا قرارداد دوستي خود را با ليبي در فوريه سال ۲۰۰۸ به دليل آنكه معمر قذافي، رهبر سابق اين كشور مخالفان دولت را سركوب كرده بود، فسخ كرد.