به گزارش افکارنیوز،

در این گزارش نگاهی داریم به تجمعات اعتراض آمیز نسبت به اقدام ترامپ مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر قدس در سرتاسر جهان که در هفته گذشته برگزار شد.