به گزارش افکارنیوز،

در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان خواسته شده اولین واژه‌ای که درباره دونالد ترامپ به ذهنشان می رسد را بیان کنند؛ 53 شرکت کننده اعلام کردند صفت «احمق» (idiot) نخستین واژه‌ای است که از تداعی نام ترامپ در ذهن آنها حاصل می شود.

همچنین 44 شرکت کننده  واژه «دروغگو» و 36 نفر از آنها واژه «بی کفایت» را در مورد ترامپ به کار بردند.

در همین حال، 35 نفر از شرکت کنندگان اعلام کردند واژه «فرمانده» نخستین کلمه ای است که حین تداعی نام ترامپ در ذهن آنها نقش می بندد. همچنین 35 شرکت کننده از کلمه «قوی» برای توصیف ترامپ استفاده کردند.

در مجموع 19 شرکت کننده کلمات «ابله»، «فوق العاده» و «سبک مغز» را مناسب ترامپ تلقی کردند.

بر اساس این نظرسنجی، شرکت کنندگان در مجموع از 48 واژه برای توصیف ترامپ استفاده کردند که 30 واژه از بار معنایی منفی برخوردار بودند. در نظرسنجی ماه اوت دانشگاه کویینیپیاک صفت «قوی» نخستین واژه ای بود که که درباره دونالد ترامپ به ذهن شرکت کنندگان رسیده بود.

در بخش دیگری از این نظرسنجی، 57 درصد از شرکت کنندگان اقدامات رئیس جمهور آمریکا را تایید نکردند و 37 درصد کاملا با سیاست های ترامپ موافق بودند.  

این نظرسنجی در بازه زمانی 6 تا 11 دسامبر از 1211 شرکت کننده و با حاشیه خطای 3.5 درصد انجام شده است.

در نظرسنجی مشترک روزنامه واشنگتن پست و شبکه ای بی سی نیوز که در ماه سپتامبر برگزار شد واژه «بی کفایت» نخستین کلمه ای بود که شرکت کنندگان برای توصیف ترامپ به کار برده بودند.