به گزارش افکارنیوز،

«احمد حریری» دبیرکل حزب المستقبل لبنان امروز چهارشنبه گفت که در جریان بحران نخست وزیری در لبنان برخی افراد و احزاب به «سعد حریری» نخست وزیر لبنان خیانت کرده بودند.

وی افزود که در جریان بحران نخست وزیری اخیر در لبنان و هنگامی که سعد حریری در عربستان حضور داشت برخی افراد و احزاب به او خیانت کرده و افزود: امروز جریان المستقبل و حریری همه اطلاعات لازم را در خصوص تحولات سه هفته گذشته در لبنان در اختیار دارند و تصمیم جامعی در این خصوص اتخاذ کرده اند.

برادر زاده رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان گفت که حزب المستقبل و شخص سعد حریری تصمیم گرفته اند تا توافقی سیاسی ایجاد شود که امنیت لبنان و ثبات این کشور را در درجه اول اهمیت قرار می دهد.

وی افزود: سوال های زیادی در خصوص عملکرد حزب «القوات لبنان» در بدنه دولت وجود دارد و ما نیاز داریم تا «سمیر جعجع» در خصوص سفری که به عربستان داشته توضیحاتی ارائه دهد.

احمد حریری گفت که افراد زیادی هستند که از خون ریخته شدن رفیق حریری سوء استفاده می کنند و افراد زیادی هستند که تلاش کردند در جریان بحران ریاست جمهوری به سعد حریری از پشت خنجر بزنند اما ما از اطلاعاتی که در این زمینه به دست آورده ایم برای فعال سازی روند کار دولت استفاده خواهیم کرد.

وی تأکید کرد که جریان المستقبل تنها حزبی است که از خون رفیق حریری برای مقاصد سیاسی خود استفاده نکرده است و افزود: اطلاعات روزنامه ها مبنی بر اینکه عربستان حاضر نیست از سعد حریری به عنوان نخست وزیر لبنان استقبال کند و او را نخست وزیر مستعفی تلقی می کند هذیان گویی است و از واقعیت به دور است.

پیشتر نیز سعد حریری اعلام کرده بود روز پنجشنبه فردا اطلاعاتی در خصوص افرادی که در جریان بحران اخیر تلاش کرده بودند برای خود جایی دست و پا کرده و به او از پشت خنجر بزنند بر ملا خواهد کرد.