به گزارش افکارنیوز،

پایگاه هوایی «میلدنهال» (Mildenhall) آمریکا واقع در شرق انگلیس به دلیل بروز «حادثه امنیتی» بسته شد.