به گزارش افکارنیوز،

سوئیس دارایی‌های بلوکه شده حسنی مبارک رییس جمهور مخلوع مصر را آزاد کرد.

مجلس فدرال سوئیس در سال ۲۰۱۱ در چند کشور از جمله مصر، به درخواست انقلابیون پاسخ داده و طی صدور فرمانی دارایی‌های بن علی رییس جمهور فراری تونس و حسنی مبارک رییس جمهور مخلوع مصر و برخی شخصیت‌های سیاسی مصری را مسدود کرد، اما در جلسه امروز با تمدید یک ساله بلوک دارایی‌های بن علی، دارایی‌های مبارک را آزاد کرد.