به گزارش افکارنیوز،

بر اساس عفو عمومی، همه کسانی که در خیانت ماه دسامبر (آذر/دی) تا زمان صدور این فرمان دست داشتند، بخشیده می شوند.

بر اساس این گزارش، تمام افرادی که به دلیل حوادث فتنه خیانت بازداشت شده اند، آزاد می شوند.

جنبش انصار الله یمن اضافه کرده است: این عفو عمومی شامل کسانی که مرتکب جنایت قتل شده یا برای نیروهای متخاصم جاسوسی کرده باشند نمی شود.

همچنین کسانی که شامل عفو عمومی می شوند از تمام حقوق سیاسی و شهروندی خود بهره مند خواهند شد.

پایتخت یمن از 30 نوامبر( 9 آذر) شاهد درگیری میان کودتاگران و نیروهای جنبش انصار الله یمن بود.

پس از کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهور اسبق و معدوم یمن در روز 13 آذر که طرح خیانت و کودتا در صنعا را در سر داشت، این فتنه خنثی شد.