به گزارش افکارنیوز،

پارلمان انگلیس با صدور مصوبه ای؛ گروههای سرایا الاشتر، سرایا وعد الله، سرایا الله الاسلامیة، سرایا الامام المهدی، سرایا المختار و سرایا الحیدریه و الامام را به عنوان گروههای تروریستی محسوب کرد و رژیم آل خلیفه از این اقدام پارلمان انگلیس به شدت استقبال کرد.

رژیم بحرین که از این اقدام پارلمان انگلیس به شدت به وجد آمده است، اعلام کرد: اینکه انگلیس این گروهها را تروریستی می نامد نشانه عزم راسخ لندن برای جنگ با تروریسم و تفکرات افراطی در سطح بین المللی است و این همکاری میان شرکای بین المللی برای مقابله قوی با تروریسم با همه اشکال آن را تقویت می کند!

شایان ذکر است که مقامات رژیم بحرین از فوریه ۲۰۱۱ تاکنون تلاش می کند «ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه» و«گردانهای الاشتر» و «گردانهای مقاومت» را در لیست گروههای تروریستی قرار دهند، به طوری که وزارتخانه های کشور و امور خارجه و دادگستری را به تحت پیگرد قرار دادن جمعیتهای سیاسی و تریبونها و منابر مذهبی و سخنرانان آنان مکلف کرده اند تا آنها را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار دهند و هرکس یا جریانی را که با این گروهها ائتلاف تشکیل دهد یا با آنها همکاری داشته باشند به عنوان تروریست تلقی کنند.