به گزارش افکارنیوز،

دانشگاه بریستول انگلیس اواخر روز شنبه به طور ناگهانی طمعه حریق شد و نیروهای آتش نشان برای اطفای حریق فوراً به محل اعزام شدند.

به نظر می رسد که هیچ یک از مناطق مسکونی مجاور محل آتش سوزی آسیب ندیده اند و تاکنون نیز هیچگونه جراحت ناشی از آتش سوزی گزارش نشده است.

کتابخانه دانشگاه بریستول در پیامی توئیتری اعلام کرد که تعدادی از مکانهای مطالعه در این کتابخانه تخلیه شده اند.

پلیس انگلیس نیز عبور و مرور در تعدادی از خیابانهای مجاور محل آتش سوزی را ممنوع کرد.

علت این آتش سوزی هنوز مشخص نشده است.