به گزارش افکارنیوز،

نتایج جدیدترین نظر سنجی نشان می دهد که حدود نیمی از شهروندان آلمانی از توافقات انجام شده در مذاکرات اولیه بین احزاب متحد مسیحی و سوسیال دموکرات جهت تشکیل مجدد ائتلاف بزرگ در کشورشان راضی نیستند.

مذاکرات اولیه بین احزاب بزرگ آلمانی در این راستا صبح روز گذشته نهایی شد.

این نظر سنجی که از طرف موسسه اسپون انجام گرفته است نشان می دهد که نتایج مذاکرات اولیه احزاب بزرگ آلمانی جهت تشکیل ائتلاف دولتی تنها از نظر حدود یک سوم شهروندان آلمانی مثبت ارزیابی می شود. یک چهارم شهروندان هم این توافق را بیشتر مثبت ارزیابی می کنند. تنها از هر 10 شهروند آلمانی یک نفر نتایج این مذاکرات را بسیار مثبت می داند.

نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که 28.1 درصد شهروندان آلمانی نتایج این مذاکرات را بیشتر منفی و 21.6 درصد هم نتیجه آن را بسیار منفی می دانند. 14.5 درصد شهروندان هم نظری در این باره نداشتند.

همچنین بر این اساس طرفداران احزاب متحد مسیحی اساسا درباره نتیجه مذاکرات احزاب نسبت به طرفداران حزب سوسیال دموکرات راضی تر بودند. بسیاری از طرفداران حزب سوسیال دموکرات نتیجه این مذاکرات را منفی ارزیابی می کردند.

در بین طرفداران بقیه احزاب آلمانی هم اکثرا از نتایج مذاکرات اولیه جهت تشکیل مجدد ائتلاف بزرگ ناراضی هستند. این نارضایتی در بین طرفداران حزب افراطی آلمان 82.1 درصد بوده است.

سوسیال دموکرات ها قرار است در یک کنگره این حزب در 21 ژانویه ( اول بهمن ماه) درباره پذیرش رسمی مذاکرات جهت تشکیل ائتلاف بزرگ تصمیم گیری کنند.

نظر سنجی اسپون که با همکاری انستیتو سیوی در تاریخ 12 ژانویه ( 22 دی ماه) انجام شده است از بین بیش از 5 هزار نفر از شهروندان آلمانی واجد شرایط انجام شده است.