به گزارش افکارنیوز،

شمار زیادی از شهروندان اتریشی در اعتراض به سیاست‌های دولت ائتلافی راست محافظه کار جدید اتریش به خیابان ها آمدند. بر اساس اطلاعات پلیس حدود 20 هزار نفر به خیابان‌ها آمدند. سازمان های برگزار کننده اعتراضات ضد دولتی در اتریش از حضور حدود 50 هزار معترض در خیابان ها سخن می گفتند.

گروه های چپ گرا و حامیان یک سیاست پناهندگی همراه با رواداری بیشتر، شهروندان اتریشی را برای شرکت در این اعتراضات فراخواندند. معترضان اعتراضات صلح آمیزی را علیه دولت ائتلافی اتریش متشکل از حزب محافظه کار مردم و حزب افراطی آزادی که در دسامبر ساخته شده بود برگزار کردند.

معترضان، احزاب دولت ائتلافی جدید اتریش را متهم به پیشبرد گرایش‌های نژاد پرستانه و راست افراطی و نئوفاشیستی کردند. بسیاری از شهروندان نیز نگران کاهش مزایای اجتماعی بودند.

یکی از فعالان سیاست‌های پناهندگی در این باره ابراز داشت که کشور ما توسط فاشیست های جدید تسخیر نخواهد شد.

پیش از این اعتراضات، "هاینس کریشتین اشتراخه"، رئیس حزب افراطی آزادی اتریش و معاون صدر اعظم این کشور اعلام کرده بود که ائتلاف دولتی جدید مهاجرت های غیر قانونی به این کشور را متوقف خواهد کرد. وی در دیدار سنتی حزبش به مناسبت سال نوی میلادی این انتقاد را به مسئولین سیاسی در کشورش وارد کرد که در بحران پناهندگان شکست کامل خورده‌اند.

بعد از انتخابات پارلمانی ماه اکتبر در اتریش، حزب محافظه کار مردم و حزب افراطی آزادی اتریش یک ائتلاف مشترک را تشکیل دادند. دولت جدید اتریش به رهبری سباستین کورس، رئیس حزب محافظه کار مردم می خواهد یک رویکرد سختگیرانه تری را علیه پناهندگان در پیش گرفته و خدمات اجتماعی را کاهش دهد.