به گزارش افکارنیوز،

دست کم 13 نفر در 45 مورد تیراندازی‌های 24 ساعت گذشته در ایالت های مختلف آمریکا کشته و 30 نفر زخمی شدند.

 در یکی از تیراندازی های گزارش شده در شهر «سن آنتونیو» در ایالت تگزاس دو نفر زخمی شدند. پلیس می گوید حادثه در نتیجه تیراندازی دو خودرو به یکدیگر رخ داد و در این حادثه یک کودک نیز زخمی شد.

در یک مورد تیراندازی در شهر سنت لوئیس در ایالت میسوری نیز دو نفر زخمی شدند. این تیراندازی شش بامداد رد تقاطع بلوار «گودفیلو» و «مارتین لوتر کینگـ» روی داد. یک مورد تیراندازی در شهر «مینیاپلیس» در ایالت مینه سوتا نیز سه زخمی برجای گذاشت و یک نفر نیز بازداشت شد. این حادثه در نتیجه یک سرقت مسلحانه روی داد که در نتیجه آن یک زن سارق بازداشت شد و مرد مظنون به سرقت در این حادثه فرار کرد.

تیراندازی در شهر هوستون در ایالت تگزاس نیز به کشته شدن دو نفر منتهی شد. پلیس می گوید عاملان مسلح با حمله به خانه ای در شهر هوستون ساکنان آن را به قتل رساندند. یک مورد تیراندازی در شهر «ساراسوتا» در ایالت فلوریدا نیز به زخمی شدن دو نفر منتهی شد. یک مورد تیراندازی در شهر شیکاگو در ایالت ایلینوی نیز به زخمی شدن سه نفر منتهی شد. این تیراندازی در یک مهمانی خانگی روی داده و حال سه زخمی حادثه وخیم است.

یک مورد تیراندازی در شهر بیرمنگام در ایالت آلاباما نیز به زخمی شدن دو نفر منتهی شد. تیراندازی در کلوپ شبانه ای در این منطقه رخ داده است. تیراندازی دیگری در شهر هوستون ایالت تگزاس نیز به زخمی شدن دو نفر منتهی شد. چهارده مورد از تیراندازی ها در این مدت کشته یا زخمی نداشته است.

به گزارش مرکز ثبت خشونت های مسلحانه در آمریکا، صد و ده مورد تیراندازی در بیست و چهار ساعت جمعه تا شنبه در شهرها و ایالت های مختلف آمریکا گزارش شده است که در نتیجه آنها چهل و سه نفر کشته و شصت و چهار نفر زخمی شدند. بیست و شش مورد از تیراندازی ها در این مدت کشته یا زخمی نداشته است.

بر این اساس، در چهل و هشت ساعت گذشته، صد و پنجاه و پنج مورد تیراندازی گزارش شده است که در نتیجه آنها پنجاه و شش نفر کشته و نود و چهار نفر زخمی شدند.با توجه به اینکه گزارش های تیراندازی‌ها در شهرها و ایالت های مختلف آمریکا معمولا چهل و هشت ساعت پس از وقوع کامل می شود، آمار تیراندازی های بیست و چهار ساعت شنبه تا یکشنبه (شبانه روز گذشته) نیز روز دوشنبه نهایی می شود.