به گزارش افکارنیوز،

 مجله آلمانی اشپیگل با چاپ تصویر معناداری از دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برروی جلد شماره جدید خود از رفتارهای او انتقاد کرد.

طرح جلد قابل تامل نشریه آلمانی درباره ترامپ

این مجله آلمانی با انتشار این عکس، تلویحا ترامپ را به یک انسان اولیه تشبیه کرده و در گزارشی که به همین منظور در شماره جدید خود منتشر کرده، نوشته: یک انسان (اشاره به ترامپ) بشریت را به عقب رانده است.

همچنین برروی جلد شماره جدید مجله اشپیگل در زیر عکس ترامپ عبارت "عصر آتش و خشم" به چشم می‌خورد که از یک سو به عصرهای تمدن بشری مانند عصر حجر و عصر آهن اشاره دارد و از سوی دیگر یادآور کتابی است که اخیرا تحت عنوان «آتش و خشم در کاخ سفید» درباره ترامپ نوشته شده است.