به گزارش افکارنیوز،

وضع فوق العاده در ترکیه برای سه ماه دیگر تمدید شد.همچنین به نقل از شبکه تلویزیونی الحدث، پارلمان ترکیه با تمدید وضع فوق العاده در این کشور برای سه ماه دیگر موافقت کرد.