به گزارش افکارنیوز،

نالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هشدار داد احتمال متوقف شدن فعالیت دولت آمریکا وجود دارد و نیاز به افزایش بودجه ارتش بیشتر از هر زمانی در مقایسه با گذشته حس می شود.