به گزارش افکارنیوز،

نهادهای دولتی آمریکا تعطیل شدند اما سناتورها همچنان در حال مذاکره هستند.

کاخ سفید حزب دموکرات را مسئول فلج شدن مالی و اداری دولت دانست.

مهلت تصویب بودجه اضطراری روز شنبه است و در صورتی که کنگره بودجه موقت را تصویب نکند، فعالیت دولت آمریکا، به غیر از کارکنان ضروری، تعطیل خواهد شد.

در همین حال یک مقام کاخ سفید اظهار داشت: دولت آمریکا خود را برای به تعطیلی کشیده شدن آماده می‌کند زیرا با تصویب نشدن بودجه از نظر مالی فلج شده است.

میک مولوانی، مدیر بخش بودجه کاخ سفید، اعلام کرد که اداره مدیریت و بودجه کاخ سفید خود را برای به تعطیلی کشیده شدن دولت در صورت عدم توافق دو حزب بر سر لایحه بودجه «آماده» می‌کند.

مولوانی، که در محل دیدار سخنگوی کاخ سفید با خبرنگاران، سخن می‌گفت:، اظهار داشت: دولت ترامپ نمی‌خواهد که تعطیلی اتفاق بیفتد، اما معتقد است که اگر دموکرات‌ها اصرار کنند که این اتفاق بیفتد، تعطیلی دولت، اتفاق خواهد افتاد.

در این نشست مارک شورت، مدیر امور قانونگذاری کاخ سفید هم اظهار داشت: واقعیت این است که در اینجا بحث از سیاستگذاری نیست بلکه جنبه سیاسی قضیه مطرح است. دموکرات‌ها از این طریق خواستار رسیدن به راه حلی سیاسی در زمینه ممانعت از اخراج ۷۰۰ هزار مهاجر جوان از آمریکا بر اساس برنامه داکا DACA هستند و این خواست خود را با لایحه بودجه گره زده اند.

وی افزود: در مقابل جمهوری خواهان اصرار دارند که موضوعات متفاوت باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.

دو طرف برای دستیابی به توافق در زمینه بودجه تا پایان روز جمعه فرصت دارند و اگر این توافق حاصل نشود دولت به تعطیلی کشیده خواهد شد.